Παρακολούθηση Παραγγελιών

Εισάγετε τον αριθμό παραγγελίας (0001), τη διεύθυσνη email (example@example.com) και δείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας.

Για να εντοπίσετε την παραγγελία σας, παρακαλούμε, εισάγετε το ID Παραγγελίας σας στο παρακάτω πλαίσιο και πατήστε το κουμπί "Εντοπισμός". Αυτό θα το βρείτε στην απόδειξή σας και στο email επιβεβαίωσης που θα πρέπει να έχετε λάβει.